SME
Piatok, 7. august, 2020 | Meniny má ŠtefániaKrížovkyKrížovky

Všeobecné podmienky súťaže Vyhraj cestu okolo sveta

Všeobecné podmienky súťaže – štatút súťaže

 1. Spoločnosť Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253 (ďalej len „usporiadateľ“), organizuje v období od 2. 9. 2019 do 22. 9. 2019 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom Vyhraj cestu okolo sveta (ďalej len „súťaž“).
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý predplatiteľ SME.sk s aktívnym predplatným a so správne vyplnenými osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefónne číslo, mesto bydliska tak, že v období od 2. 9. 2019 do 22. 9. 2019 vyplní súťažný kvíz na stránke www.sme.sk/okolosveta a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže.
 3. Súťažiacim môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony.
 4. Súťažiaci bude zaradený do súťaže automaticky po vyplnení a odoslaní súťažného kvízu na stránke www.sme.sk/okolosveta. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz s jedným aktívnym predplatným. Odoslaním súťažného formulára udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas usporiadateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré usporiadateľovi zapojením sa do súťaže a vyplnením súťažného formulára poskytne.
 5. Cenou pre výhercu v súťaži je zájazd okolo sveta pre 2 osoby od spoločnosti BUBO, ktorý sa koná v termíne od 8. 11. 2019 do 26. 11. 2019. Údaje potrebné na absolvovanie zájazdu je nevyhnutné odovzdať spoločnosti BUBO do 1. 10. 2019. Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky.
 6. Žrebovanie výhry sa uskutoční 23. 9. 2019 v Bratislave v sídle usporiadateľa za prítomnosti notára. Počas žrebovania sa spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapoja elektronickým vyplnením súťažného formulára a splnia jej podmienky, vyžrebuje jeden výherca a dvaja náhradníci. Výherca bude informovaný telefonicky a prostredníctvom e-mailu a bude zverejnený na stránke www.sme.sk/okolosveta najneskôr 24. 9. 2019 vo formáte: meno, priezvisko, mesto. V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu reagovať, resp. sa neozve späť do 25. 9. 2019, nárok na výhru mu zaniká. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu v uvedenej lehote alebo v prípade, že výherca súťaže odmietne výhru, bude usporiadateľ súťaže 26. 9. 2019 kontaktovať telefonicky a e-mailom prvého náhradníka. V prípade, že sa nepodarí skontaktovať s prvým náhradníkom do 27. 9. 2018, alebo prvý náhradník výhru odmietne, bude prevádzkovateľ súťaže 28. 9. 2019 kontaktovať druhého náhradníka. V prípade, že sa do 30. 9. 2019 nepodarí skontaktovať ani s druhým náhradníkom alebo druhý náhradník výhru odmietne, výhra nebude odovzdaná žiadnemu z účastníkov súťaže.
 7. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto všeobecné podmienky súťaže. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.
 8. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 9. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
 10. Z výhry bude výherca povinný odviesť daň a zdravotné odvody ako pri výhre v hodnote 5 000 eur, pričom výhra zájazdu pre 2 osoby v tejto hodnote zahŕňa cestu privátnym lietadlom BUBO, letenku, VIP servis počas celej cesty, služby 6 originálnych BUBO sprievodcov, 17x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v izbách pred 2 osoby, 17x večera vrátane gala večere v Rio de Janeiro, 2x all inclusive, poznávací program zameraný na 7 novodobých divov sveta, 23 kg batožiny, privátne VIP transfery na letiská a z letísk, prehliadky podľa programu vrátane vstupov, letiskové a bezpečnostné poplatky, víza (India, Čína, Rusko).
 11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži.
 12. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých súťažiacich a hlasujúcich. Súťažiaci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.
 13. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti Petit Press, a. s., svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne na účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov, vyplývajúcich zo všeobecných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov nie je usporiadateľ schopný súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť Petit Press, a. s., sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný počas 6 mesiacov od jeho získania, t. j. odo dňa prihlásenia do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže skôr. Spoločnosť Petit Press, a. s. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 14. Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 2. 9. 2019.

V Bratislave dňa 30. 8. 2019

Skryť Vypnúť reklamu
Čo je nové na sme.sk

Novinky, zlepšenia a vôbec všetko, s čím sa chceme podeliť.

Digitálne predplatné SME.sk

Kúpte si digitálne predplatné s prístupom k celému obsahu na weboch SME.sk týždenne od 1 eura. Objednať >>

Kontakty

Redakcia SME: web@sme.sk

Digitálne predplatné: predplatne@smeonline.sk

Printové predplatné: predplatne@petitpress.sk

Inzercia/obchod: internet@petitpress.sk

Iné služby: sluzby@smeonline.sk

Vydavateľstvo Petit Press

Petit Press, a.s. je jedným z najvýznamnejších vydavateľstiev na Slovensku. Poskytuje širokú škálu multimediálnych produktov a služieb. Portfólio tlačených periodík predstavuje viac ako 30 centrálnych a regionálnych titulov s týždenným predaným nákladom vyše 545 tisíc výtlačkov.

Web vydavateľstva >>

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračná fotografia.
Dnes píše Matúš Ritomský

Matovič je nevypočitateľný, ale aspoň nie je rasista

Ide skôr o osobnostnú črtu než o ucelenú koncepciu.

Publicista Matúš Ritomský.

Beh a horúčavy. Ublížia telu teploty nad tridsiatkou?

Čo sa deje s telom bežca v horúčavách.

Pri horúčavách treba urobiť pár opatrení.

Nie Chorvátsko. Korona k nám prichádza najmä z Ukrajiny

Hygienici urobili analýzu Covidu-19 na Slovensku za júl.

Z Chorvátska bolo v júli na Slovensko zavlečených šesť prípadov ochorenia Covid-19. Ilustračné foto

Neprehliadnite tiež

Júlové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME

Nové číslo Lišiaka s výhrami za 380 € si môžete kúpiť spolu s v denníkom SME v stredu 8. júla.

Zámok Milotice.

Júnové číslo krížovkárskeho magazínu Lišiak v denníku SME

Nové číslo Lišiaka s výhrami za 380 € nájdete v denníku SME v stredu 10. júna.

Magazín denníka SME: Tipy na výlety v Rakúsku

Kam sa u susedov oplatí ísť na výlet.

Plansee Tirol.