SME
Streda, 18. september, 2019 | Meniny má Eugénia

Všeobecné podmienky súťaže Vyhraj cestu okolo sveta

Všeobecné podmienky súťaže – štatút súťaže

 1. Spoločnosť Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1, IČO: 35 790 253 (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v období od 02.09.2019 do 22.09.2019 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom „Vyhraj cestu okolo sveta“ (ďalej len „súťaž“).
 2. Do súťaže sa môže zapojiť každý predplatiteľ SME.sk s aktívnym predplatným a so správne vyplnenými osobnými údajmi údajmi v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefónne číslo, mesto bydliska tak, že v období od 02.09.2019 do 22.09.2019 vyplní súťažný kvíz na stránke www.sme.sk/okolosveta a splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Všeobecných podmienok súťaže.
 3. Súťažiacim môže byť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom.
 4. Súťažiaci bude zaradený do súťaže automaticky po vyplnení a odoslaní súťažného kvízu na stránke www.sme.sk/okolosveta. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz s jedným aktívnym predplatným. Odoslaním súťažného formulára udeľuje súťažiaci podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas usporiadateľovi so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré usporiadateľovi zapojením sa do súťaže a vyplnením súťažného formulára poskytne.
 5. Výhercu súťaže vyžrebujeme dňa 23. 9. 2019 v Bratislave v sídle usporiadateľa spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapoja elektronickým vyplnením súťažného formulára a splnia jej podmienky. Výherca bude informovaný telefonicky a prostredníctvom e-mailu a bude zverejnený na stránke www.sme.sk/okolosveta najneskôr do 24. 9. 2019 vo formáte: meno priezvisko, mesto. V prípade, že výherca nebude na e-mailovú výzvu reagovať, resp. sa neozve späť do 26. 9. 2019, nárok na výhru mu zaniká. Cenou pre výhercu je zájazd okolo sveta pre 2 osoby od spoločnosti BUBO , ktorý sa koná v termíne od 08.11.2019 do 26.11.2019. Údaje potrebné pre absolvovanie zájazdu je nevyhnutné odovzdať spoločnosti BUBO do 01.10.2019. Výhra je neprenosná, nie je možné ju vymeniť ani požadovať jej vymenenie za finančné prostriedky. Pokiaľ výherca prijatie výhry nepotvrdí do 25.09.2019, vyhradzuje si usporiadateľ dňa 27.09.2019 vyžrebovať náhradníka, ktorého o výhre informuje a ktorý je povinný výhru potvrdiť do 30.09.2019.
 6. Účasťou v tejto súťaži sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať tieto všeobecné podmienky súťaže. Nerešpektovanie týchto podmienok má za následok vylúčenie účastníka zo súťaže a stratu nároku na cenu.
 7. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži súdnou cestou nie je možné. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
 8. Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Ak sa preukáže, že výherca je osobou špecifikovanou v tomto bode pravidiel súťaže, stráca automaticky nárok na cenu súťaže.
 9. Z výhry bude výherca povinný odviesť daň a zdravotné odvody ako pri výhre v hodnote 5 000,- Eur, pričom výhra zájazdu pre 2 osoby v tejto hodnote zahŕňa cestu privátnym lietadlom BUBO, letenku, VIP servis počas celej cesty, služby 6 originálnych BUBO sprievodcov, 17x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v izbách pred 2 osoby, 17x večera vrátane gala večere v Rio de Janeiro, 2x all inclusive, poznávací program zameraný na 7 novodobých divov sveta, 23 kg batožiny, privátne VIP transfery na letiská a z letísk, prehliadky podľa programu vrátane vstupov, letiskové a bezpečnostné poplatky, víza (India, Čína Rusko).
 10. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu alebo upraviť jej pravidlá kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom súťažiaci nemá nárok na úhradu nákladov, vynaložených v súťaži.
 11. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje usporiadateľ. V prípade potreby si usporiadateľ vyhradzuje právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu súťaže. Rozhodnutie usporiadateľa ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa tejto súťaže je konečné a právne záväzné pre všetkých súťažiacich a hlasujúcich. Súťažiaci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.
 12. Súťažiaci prihlásením sa do súťaže a splnením jej podmienok dávajú spoločnosti Petit Press, a.s. svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje súťažiaceho (meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo), ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení. Tieto osobné údaje môžu byť spracované výlučne pre účely realizácie súťaže a odovzdania výhry, t. j. pre potreby riadneho plnenia záväzkov, vyplývajúcich zo všeobecných podmienok súťaže a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov nie je usporiadateľ schopný súťažiacemu riadne výhru odovzdať. Účastník súťaže súhlasí najmä s tým, aby spoločnosť Petit Press, a.s. sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa zaznamenala osobné údaje do písomnej alebo elektronickej formy, aby osobné údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávala, zhromažďovala, usporadúvala, vyhľadávala, prehľadávala, kombinovala a preskupovala. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu 6 mesiacov od jeho získania, t. j. odo dňa prihlásenia do súťaže, pokiaľ účastník súťaže nepožiada o ich vymazanie z databázy usporiadateľa súťaže skôr. Spoločnosť Petit Press, a.s. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 13. Tieto úplné pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť dňa 02.09.2019.

Hlavné správy zo Sme.sk

Šéf asociácie záchraniek: Je zvláštne, že záchranke LSE tak narástol počet staníc

Na výhrady k záchrankám odpovedal šéf ich asociácie MATEJ POLÁK.

Šéf Asociácie záchrannej zdravotnej služby a záchranky ZaMED Matej Polák.
Režisér Václav Marhoul a Petr Kotlár, hlavný predstaviteľ filmu Pomaľované vtáča.
KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Fico mal zasa pravdu!

Vláda bez zrozumiteľnej podpory má nebyť, alebo len kúriť a svietiť.

Peter Tkačenko

Neprehliadnite tiež

Súťaž Vyhrajte cestu okolo sveta

Predplaťte si teraz SME.sk a vyhrajte cestu okolo sveta

Ste už predplatiteľ SME.sk? O zájazd pre dve osoby na 19 dní za novodobými siedmimi divmi sveta môžete súťažiť aj vy.

Podcasty denníka SME prekročili deväť miliónov prehratí

Počúvanosť podcastov rastie najmä cez Spotify.

Podcast Dobré ráno na displeji smartfónu a denník SME.
Rozhovory ZKH - diskusná relácia Zuzany Kovačič Hanzelovej na aktuálne politické aj spoločenské témy.
Aplikácia SME.sk pre Androidy aj s nočným režimom a množstvom ďalších funkcionalít.